info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

خانه آپارتمانی در منطقه ساحلی - شهر هچیرود
785,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه ساحلی - شهر هچیرود


174 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه دهکده شیرین - شهر سلمانشهر (متل قو)
1,400,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه دهکده شیرین - شهر سلمانشهر (متل قو)


1,000 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
280,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


250 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه کوچه پیلتن - شهر کلارآباد
300,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کوچه پیلتن - شهر کلارآباد


280 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
210,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


101 m 2

طبقه 4

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شمس آباد - شهر سلمانشهر (متل قو)
680,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شمس آباد - شهر سلمانشهر (متل قو)


730 m 2

4 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
140,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


94 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد
170,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد


190 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه اسپیرود - شهر کلارآباد
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه اسپیرود - شهر کلارآباد


1,700 m 2

4 خوابه