info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
950,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


420 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
5,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


1,000 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه خیابان طبیعت - شهر کلارآباد
540,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خیابان طبیعت - شهر کلارآباد


420 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


445 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه دریاگوشه - شهر سلمانشهر (متل قو)
500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه دریاگوشه - شهر سلمانشهر (متل قو)


250 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
17,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


1,000 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک خاطره - شهر کلارآباد
30,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه شهرک خاطره - شهر کلارآباد


320 m 2

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه پاسداران - شهر تهران
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

خانه آپارتمانی در منطقه پاسداران - شهر تهران


145 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد
220,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد


200 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
3,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


960 m 2

6 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه پونک - شهر تهران
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

خانه آپارتمانی در منطقه پونک - شهر تهران


88 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه چارز - شهر کلارآباد
400,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه چارز - شهر کلارآباد


1,100 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد
550,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد


345 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه تپه چارز - شهر کلارآباد
850,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه تپه چارز - شهر کلارآباد


380 m 2

3 خوابه