info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد
230,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد


220 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه نمک آبرود - شهر نمک آبرود
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه نمک آبرود - شهر نمک آبرود


500 m 2

طبقه 1

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد
150,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد


200 m 2

طبقه 1

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه نمک آبرود - شهر نمک آبرود
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه نمک آبرود - شهر نمک آبرود


1,000 m 2

09367533619
خانه آپارتمانی در منطقه کلارآباد - شهر کلارآباد
120,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه کلارآباد - شهر کلارآباد


150 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
3,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


980 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه اسپیرود - شهر کلارآباد
550,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه اسپیرود - شهر کلارآباد


400 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه دریاگوشه - شهر سلمانشهر (متل قو)
430,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه دریاگوشه - شهر سلمانشهر (متل قو)


398 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود
530,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود


314 m 2

طبقه 2

3 خوابه
زمین با متراژ 968 متر در منطقه جیسا - شهر کلارآباد
480,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 968 متر در منطقه جیسا - شهر کلارآباد


968 m 2

09367533619
خانه ویلایی در منطقه اسپیرود - شهر کلارآباد
330,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه اسپیرود - شهر کلارآباد


200 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه ساحلی - شهر سلمانشهر (متل قو)
700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه ساحلی - شهر سلمانشهر (متل قو)


500 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه کرکاس - شهر عباس آباد
460,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کرکاس - شهر عباس آباد


400 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه امام رود - شهر هچیرود
700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه امام رود - شهر هچیرود


500 m 2

طبقه 2

4 خوابه