info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

خانه ویلایی در منطقه شهرک دیپلمات - شهر نمک آبرود
850,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دیپلمات - شهر نمک آبرود


375 m 2

3 خوابه
زمین با متراژ 500 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
120,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 500 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


500 m 2

09367316161
زمین با متراژ 6,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
1,320,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 6,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


6,000 m 2

09367316161
ساختمان تجاری/اداری در منطقه ساحلی - شهر کلارآباد
5,300,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه ساحلی - شهر کلارآباد


2,650 m 2

09120203619
خانه ویلایی در منطقه شهرک شالیزار - شهر نمک آبرود
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

خانه ویلایی در منطقه شهرک شالیزار - شهر نمک آبرود


430 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


420 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سی سرا - شهر سلمانشهر (متل قو)
250,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سی سرا - شهر سلمانشهر (متل قو)


350 m 2

2 خوابه
زمین با متراژ 600 متر در منطقه جیسا - شهر کلارآباد
9,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 600 متر در منطقه جیسا - شهر کلارآباد


600 m 2

09120203619
خانه ویلایی در منطقه کوچه زرودی - شهر کلارآباد
280,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کوچه زرودی - شهر کلارآباد


300 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
950,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


360 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک فیض - شهر سلمانشهر (متل قو)
270,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک فیض - شهر سلمانشهر (متل قو)


220 m 2

2 خوابه
زمین با متراژ 8,700 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 8,700 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


8,700 m 2

09367316161
زمین با متراژ 18,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
1,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 18,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


18,000 m 2

09367316161
خانه ویلایی در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
280,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


320 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
310,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


95 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه دریاگوشه - شهر سلمانشهر (متل قو)
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه دریاگوشه - شهر سلمانشهر (متل قو)


557 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
3,200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


980 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود
4,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود


1,200 m 2

7 خوابه