info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

زمین با متراژ 700 متر در منطقه شهرک دسا - شهر نمک آبرود
17,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 700 متر در منطقه شهرک دسا - شهر نمک آبرود


700 m 2

09120203619
خانه ویلایی در منطقه سی سرا - شهر سلمانشهر (متل قو)
8,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سی سرا - شهر سلمانشهر (متل قو)


300 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک خوشامیان - شهر کلارآباد
35,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک خوشامیان - شهر کلارآباد


920 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک گیلارا - شهر نمک آبرود
28,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک گیلارا - شهر نمک آبرود


830 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود
740,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود


360 m 2

3 خوابه
زمین با متراژ 12,200 متر در منطقه کلارآباد - شهر کلارآباد
195,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 12,200 متر در منطقه کلارآباد - شهر کلارآباد


12,200 m 2

09120203619
خانه ویلایی در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود
350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود


300 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد


1,000 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه جیسا - شهر کلارآباد
450,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه جیسا - شهر کلارآباد


260 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه متل قو - شهر سلمانشهر (متل قو)
180 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه متل قو - شهر سلمانشهر (متل قو)


1,000 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک پزشکان - شهر نمک آبرود
950,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک پزشکان - شهر نمک آبرود


373 m 2

3 خوابه