info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد
18,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد


920 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سی سرا - شهر سلمانشهر (متل قو)
600,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سی سرا - شهر سلمانشهر (متل قو)


340 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
70,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


1,300 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد
280,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد


238 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک دسا - شهر نمک آبرود
21,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دسا - شهر نمک آبرود


630 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک پزشکان - شهر نمک آبرود
850,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک پزشکان - شهر نمک آبرود


340 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک خوشامیان - شهر کلارآباد
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک خوشامیان - شهر کلارآباد


580 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
1,700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


381 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک دریانوردان - شهر نمک آبرود
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دریانوردان - شهر نمک آبرود


324 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه دهکده شیرین - شهر سلمانشهر (متل قو)
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه دهکده شیرین - شهر سلمانشهر (متل قو)


1,000 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
3,300,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


1,150 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک دریانوردان - شهر نمک آبرود
25,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دریانوردان - شهر نمک آبرود


760 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد
6,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد


800 m 2

4 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه نمک آبرود - شهر نمک آبرود
30,250,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه نمک آبرود - شهر نمک آبرود


55,000 m 2

09120203619
خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد
7,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد


600 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک نارنجستان - شهر کلارآباد
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک نارنجستان - شهر کلارآباد


650 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه ساحلی - تجاری - شهر هچیرود
2,700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه ساحلی - تجاری - شهر هچیرود


1,550 m 2

3 خوابه