info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد
750,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد


505 m 2

طبقه 1

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه خیابان شهید بهشتی - شهر کلارآباد
456,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه خیابان شهید بهشتی - شهر کلارآباد


600 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک پدرام - شهر سلمانشهر (متل قو)
520,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک پدرام - شهر سلمانشهر (متل قو)


250 m 2

طبقه 1

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود


1,100 m 2

09367533619
خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید فهمیده - شهر کلارآباد
1,700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید فهمیده - شهر کلارآباد


920 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد


630 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد
320,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد


300 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
15,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


1,240 m 2

طبقه 2

5 خوابه
زمین با متراژ 100,000 متر در منطقه اسبچین - شهر سلمانشهر (متل قو)
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین با متراژ 100,000 متر در منطقه اسبچین - شهر سلمانشهر (متل قو)


100,000 m 2

09367533619
ساختمان تجاری/اداری در منطقه کلارآباد - شهر کلارآباد
اجاره ماهانه 150,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه کلارآباد - شهر کلارآباد


4,200 m 2

طبقه 3
خانه آپارتمانی در منطقه خیابان شهید بهشتی - شهر کلارآباد
343,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه خیابان شهید بهشتی - شهر کلارآباد


127 m 2

طبقه 5

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک شقایق - شهر سلمانشهر (متل قو)
اجاره ماهانه 14,000,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه شهرک شقایق - شهر سلمانشهر (متل قو)


600 m 2

طبقه 3

7 خوابه
خانه ویلایی در منطقه تپه چارز - شهر کلارآباد
440,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه تپه چارز - شهر کلارآباد


400 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه کوچه الغدیر - شهر کلارآباد
550,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کوچه الغدیر - شهر کلارآباد


391 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه کلارآباد بالا - شهر کلارآباد
550,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کلارآباد بالا - شهر کلارآباد


270 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک شقایق - شهر سلمانشهر (متل قو)
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک شقایق - شهر سلمانشهر (متل قو)


411 m 2

طبقه 3

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه دریاگوشه - شهر سلمانشهر (متل قو)
450,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه دریاگوشه - شهر سلمانشهر (متل قو)


350 m 2

طبقه 1

2 خوابه