info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

خانه ویلایی در منطقه شهرک دریانوردان - شهر نمک آبرود
18,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دریانوردان - شهر نمک آبرود


420 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک پارادایز - شهر کلارآباد
16,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک پارادایز - شهر کلارآباد


330 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک مروارید - شهر کلارآباد
16,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک مروارید - شهر کلارآباد


330 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک دامون - شهر کلارآباد
20,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دامون - شهر کلارآباد


500 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک دسا - شهر نمک آبرود
14,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دسا - شهر نمک آبرود


792 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه خوشامیان - شهر کلارآباد
10,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خوشامیان - شهر کلارآباد


477 m 2

09120203619
زمین با متراژ 700 متر در منطقه شهرک دسا - شهر نمک آبرود
17,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 700 متر در منطقه شهرک دسا - شهر نمک آبرود


700 m 2

09120203619
خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد
60,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد


1,000 m 2

6 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
110,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


1,000 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد
19,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد


925 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه آراد دشت - شهر نمک آبرود
15,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه آراد دشت - شهر نمک آبرود


430 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
85,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


1,000 m 2

4 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
5,120,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


500 m 2

طبقه 5

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه کلارآباد - شهر کلارآباد
2,400,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه کلارآباد - شهر کلارآباد


80 m 2

2 خوابه