نکته مهمی که درنوشتن قرارداد باید باستحضار برسانیم اینکه گاهی اوقات پرونده هایی به شعب داوری ارجاع میشود که خریدار هنوز کل مبلغ معامله راپرداخت نکرده و اقدام بفروش ملک به شخص ثالث میکند. برای جلوگیری از این عمل حتما در توضیحات قید نمایید حق انتقال ملک مذبور تحت هر عنوانی به شخص ثالث تا تسویه حساب کامل ازخریدار سلب میگردد و چنانچه بدون پرداخت کل ثمن معامله چنین انتقالی صورت گیرد در صورت درج شرط داوری در ذیل مبایعه نامه، بایع میتواند با اعلام فسخ قرارداد وابطال مبایعه نامه در شعب داوری حقوقی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و نهایتا صدور رای اقدام گردد.

amlakarshid@