info@amlakarshid.com 09120203619

جستجوی پیشرفته باغ و زمین

جستجوی اختصاصی باغ و زمین با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

همکاران
خیریه
مشاوره
هوشمند
عنوان
زمین با متراژ 500 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
120,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 500 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


500 m 2

09367316161
زمین با متراژ 6,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
1,320,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 6,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


6,000 m 2

09367316161
زمین با متراژ 600 متر در منطقه جیسا - شهر کلارآباد
9,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 600 متر در منطقه جیسا - شهر کلارآباد


600 m 2

09120203619
زمین با متراژ 8,700 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 8,700 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


8,700 m 2

09367316161
زمین با متراژ 18,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
1,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 18,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


18,000 m 2

09367316161
زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه تپه چارز - شهر کلارآباد
4,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه تپه چارز - شهر کلارآباد


10,000 m 2

09367533619
زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
2,050,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


10,000 m 2

09367316161